Categorieën en Starttijden


Categorieën

Afstand Categorie Startblok Starttijd
1000 meter kidsrun Jongens Jongens 6 t/m 15 jaar
Meisjes Meisjes 6 t/m 15 jaar
2,5 Kilometer Jongens Jongens 8 t/m 17 jaar
Meisjes Meisjes 8 t/m 17 jaar
2,5 Kilometer Let op! Niet voor prijzen Mannen Senioren Vanaf 18 jaar
2,5 Kilometer Let op! Niet voor prijzen Vrouwen Senioren Vanaf 18 jaar
5 kilometer Jongens Jongens 12 t/m 17 jaar
Meisjes Meisjes 12 t/m 17 jaar
Mannen Senioren Mannen 18 jaar t/m 39 jaar
Vrouwen Senioren Vrouwen 18 jaar t/m 39 jaar
Mannen 40+ Mannen 40 jaar t/m ...
Vrouwen 40+ Vrouwen 40 jaar t/m ...
10 kilometer Jongens Jongens 15 t/m 17 jaar
Meisjes Meisjes 15 t/m 17 jaar
Mannen Senioren Mannen 18 jaar t/m 39 jaar
Vrouwen Senioren Vrouwen 18 jaar t/m 39 jaar
Mannen 40+ Mannen 40 jaar t/m ...
Vrouwen 40+ Vrouwen 40 jaar t/m ...

Starttijden

Afstand Categorie Startblok Starttijd
1000 meter kidsrun 09:30 uur
2,5 Kilometer 10:00 uur
5 kilometer Startblok 1 Wedstrijd 10:45 uur
Startblok 2 Recreatie 11:30 uur
Startblok 3 Recreatie 12:15 uur
Startblok 4 Recreatie 13:00 uur
10 kilometer 13.45 uur